โครงสร้างสถานศึกษา

Tabs

โครงสร้างโรงเรียน

วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม น้อมนำเศษรฐกิจพอเพียง

 

นายวสุรัตน์   เขื่อนแสง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 

 

 

 

นางสาวแดนมธุรส  ปีบ้านใหม่ 

ครูประจำชั้นอนุบาล 2-3

 

 

 

 

 

นางสาวอุทัยวรรณ   แซ่ยั้ง 

ครูประจะชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

 

 

 

 

 

 

 

นางนงลักษณ์    ตันตระกูล

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวอนินทิตา  ยานะสรณ์

ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

 

 

 

 

นายโยธิน   ขัดศิริ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนห้วยเจริญวิทยา

126 หมู่ 6
ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1

053735004

Follow Us
Link อื่นๆ
เว็บไซต์อื่นๆ
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน
ratcyber@scm.in.th

© ห้วยเจริญวิทยา. All Rights Reserved. Design by Schoolmaster
Distributed by ThemeWagon