ติดต่อเรา

ช่องทางในการติดต่อ

โรงเรียนห้วยเจริญวิทยา

126 หมู่ 6

ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel. 053735004

126 หมู่ 6

ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ระดับที่เปิดสอน UTC+07:00